Aalborg Advokatforening

Aalborg Advokatforening

Aalborg Advokatforening er en forening der blev stiftet den 3. Juni 1894, og er i dag en aktiv forening med ca. 120 medlemmer.

Foreningens formål er navnlig at fremme advokaternes praktiske samarbejde i lokalområdet samt forestå videreuddannelse og dygtiggørelse af foreningens medlemmer.

Foreningen er ikke en klageinstans, hvorfor der henvises til punktet "Klagemuligheder".

Nedenfor er anført den nuværende bestyrelse i Aalborg Advokatforening:

Formand: advokat Hans Peter Storvang, Aalborg
Kasserer: advokat Rebecca Højmark Breiner, Aalborg
Medlem: advokat Thomas Schultz, Aalborg
Medlem: advokat Allan Højbak, Aalborg